Zapisy

Informacje o naborze

REKRUTACJA 2021/2022

Lista dzieci przyjętych:

 • NZ194551/2021
 • PR032584/2021
 • KB303845/2021
 • VK159680/2021
 • RY967618/2021
 • KZ255349/2021
 • VM814149/2021
 • VI040307/2021
 • YQ297271/2021
 • XG729889/2021
 • OK595643/2021
 • PZ880673/2021
 • PP885194/2021


Lista dzieci rezerwowych:

 • YZ946367/2021
 • JN742185/2021
 • SX119583/2021
 • PI184314/2021
 • ZI011792/2021
 • AB052919/021


Szanowni Państwo,

Rodziców dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola „Parkowe Skrzaty” prosimy o pobranie  dokumentów: Umowę o świadczeniu usług, 3 załączniki, Porozumienie.

Umowa 

Porozumienie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Wypełnione dokumenty w dwóch egzemplarzach prosimy  dostarczyć do sekretariatu Fundacji UAM , uL. Rubież 46, Bud. A parter (przeszklone pomieszczenie naprzeciwko drzwi wejściowych) lub przesłanie pocztą na adres: Fundacja UAM ul. Rubież 46, 61-612 Poznań do dnia 23 marca 2021.

Po podpisaniu umów przez członków Zarządu Fundacji UAM  dokumenty prześlemy pocztą na adres podany w formularzu zgłoszeniowym .

Wpisowe w kwocie 300 zł  prosimy wpłacić do dnia 09 kwietnia 2021r.

Brak wpłaty w tym terminie,  potraktujemy jako rezygnację z miejsca w Przedszkolu.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu adaptacji wakacyjnej i wrześniowej podamy w późniejszym terminie.

Dzieci, które nie zostały zakwalifikowane z powodu braku miejsc pozostają na liście rezerwowej.

O zwalniających się miejscach w Przedszkolu, będziecie Państwo informowani.


Z pozdrowieniami i wyrazami szacunku

Alina Małgorzata Skrobek

Dyrektor Przedszkola „Parkowe Skrzaty”


W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, nie organizujemy w tym roku tzw. "drzwi otwartych". Zapraszamy za to wszystkich na wirtualny spacer po przedszkolu:-)


KRYTERIA REKRUTACJI:

 • dzieci już uczęszczające;
 • rodzeństwo;
 • dzieci pracowników Fundacji UAM, firm z terenu PPNT, UAM;
 • pozostałe dzieci według kolejności zgłoszeń.


WAŻNE INFORMACJE:

 • Wpisowe: 300 zł - opłata jednorazowa przy zapisie dziecka do przedszkola (nie dotyczy kontynuacji)
 • Miesięczne czesne: 700 zł
 • Opłata obejmuje zajęcia dodatkowe: (język angielski 3x w tygodniu, rytmika 2x w tygodniu, spotkania muzyczne/teatralne/eksperymenty w Laboratorium Wyobraźni 1x w miesiącu, warsztaty kulinarne), dodatkowo istnieje możliwość indywidualnej terapii logopedycznej.
 • Drugie i kolejne dziecko 20 % zniżki
 • Wyżywienie (od września): 12,95 zł / dzień