Zapisy

Informacje o naborze

REKRUTACJA 2024/2025


Szanowni Państwo,

rekrutacja do naszego przedszkola na rok 2024/2025 będzie trwać od 22 lutego 2024 r. od godz. 9:00 do 5 marca 2024 r. 

Zapraszamy do rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego w zakładce "zapisy" (ważnego od 22 lutego).

Wyniki rekrutacji zostaną podane na stronie internetowej przedszkola w dniu 7 marca o godzinie 9:00.

Umowy o świadczeniu usług w niepublicznym przedszkolu "Parkowe Skrzaty" zostaną rozesłane do Rodziców dzieci przyjętych na adresy mailowe podane w formularzu zgłoszeniowym. Prosimy o dostarczenie dokumentów (w dwóch egzemplarzach) do dnia 15 marca 2024 r. oraz uiszczenie opłaty wpisowej do tego terminu. 


Brak wpłaty w tym terminie,  potraktujemy jako rezygnację z miejsca w Przedszkolu.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu adaptacji wakacyjnej i wrześniowej prześlemy pod wskazany przez Państwa adres e-mail. 

Dzieci, które nie zostały zakwalifikowane z powodu braku miejsc pozostają na liście rezerwowej.

O zwalniających się miejscach w Przedszkolu, będziecie Państwo informowani.


Z pozdrowieniami i wyrazami szacunku,

Anna Balawender

Dyrektor Przedszkola „Parkowe Skrzaty”


W tym roku drzwi otwarte odbędą się 20.02.2024 r. w godz. 16:30 - 17:30


KRYTERIA REKRUTACJI:

  • dzieci już uczęszczające;
  • rodzeństwo;
  • dzieci pracowników Fundacji UAM, firm z terenu PPNT, UAM;
  • pozostałe dzieci według kolejności zgłoszeń.


WAŻNE INFORMACJE:

  • Wpisowe: 500 zł - opłata jednorazowa przy zapisie dziecka do przedszkola (nie dotyczy kontynuacji)
  • Miesięczne czesne: 1100 zł
  • Opłata obejmuje zajęcia dodatkowe: (język angielski 3x w tygodniu, rytmika 2x w tygodniu, grupowe zajęcia z elementami integracji sensorycznej 2x w miesiącu, spotkania muzyczne/teatralne 1x w miesiącu, ),
  • Drugie i kolejne dziecko 900 zł
  • Wyżywienie: zgodnie z obowiązującą stawką
  • Dodatkowo istnieje możliwość indywidualnej terapii logopedycznej, terapii integracji sensorycznej, terapii ręki oraz udziału w zajęciach tanecznych, sportowych z robotyki, które są dodatkowo płatne według cennika dostępnego w przedszkolu. Szczegóły w zakładce "Oferta"


Wyniki

Ogłoszenie wyników 7.03.2024 r. na stronie internetowej i w budynku przedszkola.