Zapisy

Informacje o naborze

REKRUTACJA 2021/2022

1 marca 2021 r. od godziny 9.00 w Przedszkolu Parkowe Skrzaty rusza rekrutacja na wolne miejsca. W tym dniu uruchomimy także formularz rekrutacyjny online. Zgłoszenia potrwają do 10 marca 2021 r.

Formularz zgłoszeniowy TUTAJ

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, nie organizujemy w tym roku tzw. "drzwi otwartych". Zapraszamy za to wszystkich na wirtualny spacer po przedszkolu:-)


KRYTERIA REKRUTACJI:

  • dzieci już uczęszczające;
  • rodzeństwo;
  • dzieci pracowników Fundacji UAM, firm z terenu PPNT, UAM;
  • pozostałe dzieci według kolejności zgłoszeń.


WAŻNE INFORMACJE:

  • Wpisowe: 300 zł - opłata jednorazowa przy zapisie dziecka do przedszkola (nie dotyczy kontynuacji)
  • Miesięczne czesne: 700 zł
  • Opłata obejmuje zajęcia dodatkowe: (język angielski 3x w tygodniu, rytmika 2x w tygodniu, spotkania muzyczne/teatralne/eksperymenty w Laboratorium Wyobraźni 1x w miesiącu, warsztaty kulinarne), dodatkowo istnieje możliwość indywidualnej terapii logopedycznej.
  • Drugie i kolejne dziecko 20 % zniżki
  • Wyżywienie (od września): 12,95 zł / dzień


Wyniki

Ogłoszenie wyników 16.03.2021 r. na stronie internetowej i w budynku przedszkola.

Umowę i załączniki należy wydrukować, wypełnić w dwóch egzemplarzach i przynieść do Przedszkola w zamkniętej kopercie w godzinach 7.00-16.30