O nas

INNOWACYJNE PRZEDSZKOLE

Jesteśmy przedszkolem niepublicznym, działamy w środowisku innowacyjnym od 2011 roku

Przedszkole Parkowe Skrzaty zlokalizowane jest na terenie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego i to właśnie działalność PPNT stała się inspiracją do utworzenia innowacyjnego ośrodka wczesnej edukacji. Misją Parku jest komercjalizacja wiedzy i technologii, szczególnie w obszarze chemii, fizyki, biotechnologii i IT, w oparciu o prowadzone badania naukowe oraz unikalne w skali kraju kompetencje i wyspecjalizowaną infrastrukturę. Brzmi poważnie? Choć na co dzień PPNT świadczy profesjonalne usługi dla innowacyjnego biznesu oraz nauki, to przede wszystkim staramy się tworzyć przyjazne i kreatywne otoczenie dla młodych talentów. 

I tak też dorośli pracują w laboratoriach i biurach, młodzież korzysta z Laboratorium Wyobraźni PPNT, będącego pierwszym w Poznaniu centrum nauki, a tych najmłodszych adeptów gościmy właśnie w Przedszkolu Parkowe Skrzaty.

Jesteśmy przedszkolem niepublicznym, działającym od 2011 roku. Chociaż pierwszeństwo w rekrutacji mają dzieci z parkowej społeczności, to w swoje progi zapraszamy również małych mieszkańców całego Poznania.

Warto wspomnieć, że funkcjonowanie Przedszkola w strukturze Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego ułatwia Pracownikom godzenie ról zawodowych i rodzinnych. 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA


PROGRAM OPARTY NA KONCEPCJI INSTYTUTU MAŁEGO DZIECKA IM.ASTRID LINDGREN

Program Przedszkola „Parkowe Skrzaty” oparto na autorskiej koncepcji Instytutu Małego Dziecka im. Astrid Lindgren - partnera projektu, eksperta w zakresie wczesnej edukacji, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Bazuje na rozpoznaniu potrzeb, solidnej wiedzy i doświadczeniu oraz poszanowaniu praw dzieci w przestrzeni społecznej, rodzinnej, edukacyjnej oraz publicznej. Zakłada, że małe dzieci uczą się od urodzenia, w sposób aktywny poznają, próbują zrozumieć świat wokół siebie. Są małymi badaczami i, podobnie jak współpracujący z PPNT naukowcy, eksperymentują, rozwiązują problemy, aktywnie szukają odpowiedzi na interesujące je tematy.

SAMODZIELNE POZNAWANIE, CZYLI PRACA METODĄ PROJEKTÓW

Konfucjusz przedstawił prosty i uniwersalny klucz do zdobywania wiedzy: Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem. Kto, jak nie dzieci czerpią największą radość z samodzielnego poznawania, eksperymentowania? Dlatego też staramy się, by każdy projekt angażował intelektualnie, emocjonalnie, społecznie i fizycznie, był nauką i przygoda jednocześnie.

W Przedszkolu „Parkowe Skrzaty” wykorzystujemy metodę projektów opracowaną przez światowego eksperta wczesnej edukacji, prof. L.G. Katz. Nauczyciel jest przewodnikiem, obserwuje aktywność badawczą, nie narzuca tematu projektu, pozwala, by wypłynął on z zainteresowań dzieci i odnosił się do ich doświadczeń. To sprawia, że dzieci są zmotywowane, zaangażowane emocjonalnie, współpracują, szukają rozwiązań, docierają do odpowiedzi na interesujące je pytania.

Ważne dla nas jest to, że strategia projektowa pozwala odnieść sukces każdemu dziecku, jak i całej grupie – bez względu na etap rozwoju dziecka czy trudność projektu, jego finał stanowi twórczy konglomerat, fundament doświadczeń i wiedzy dziecka.


PRACA OTWARTA, BY DZIECI MOGŁY CIESZYĆ SIĘ SWOBODĄ

Forma pracy otwartej polega na tym, że dzieci mogą swobodnie korzystać z dostępnej przestrzeni, w której wybierają rodzaje aktywności, materiały lub narzędzia do pracy.  Zarówno w salach grupowych, jak i salce ruchowej odbywają się zajęcia i warsztaty różnego typu (plastyczne, kreatywne, sportowe), do których dzieci mogą dołączyć w każdej chwili, zgodnie ze swoimi upodobaniami.

Praca otwarta wspomaga proces uczenia się, nabywania umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach, rozwijania współpracy  z rówieśnikami i dorosłymi. Dzieci ćwiczą samodecyzyjność, swobodę w poruszaniu się, doświadczają zaufania dorosłych, a także uczą się dbać o swoje bezpieczeństwo.


ARANŻACJA PRZESTRZENI

KLUCZEM JEST ROZWOJOWE I INSPIRUJĄCE ŚRODOWISKO EDUKACYJNE

Przestrzeń Przedszkola Parkowe Skrzaty została zaaranżowana tak, by służyła bezpiecznej zabawie i kreatywnej nauce. Posiadamy trzy sale oraz hol, gdzie wydzielono strefy: badawczą, manipulacyjną, plastyczną, domową, czytelnię oraz do spotkań grupowych. Bardzo ważne jest dla nas to, by każdego dnia wyzwalać samodzielną aktywność oraz inspirować dzieci do twórczej zabawy.

Ponadto dysponujemy wielofunkcyjną salą do zabaw ruchowych, w której dzieci mogą doskonalić umiejętność wspinania się, zwinność czy zmysł równowagi.

Co ważne, przy dobrych warunkach atmosferycznych, dzieci codziennie przebywają na świeżym powietrzu, a szczególnie wiosną i latem sprzyja temu plac zabaw z naturalnym ogrodem, w którym w ramach projektów, sadzimy sezonowe owoce, warzywa, kwiaty, a nawet drzewa.

Na terenie PPNT znajduje się także ścieżka edukacyjno-sensoryczna Edu_Ścieżka, która pozwala zrozumieć dzieciom zjawiska fizyczne, chemiczne, z zakresu biologii, czy też działanie zegara słonecznego lub paneli fotowoltaicznych.


KADRA PEDAGOGICZNAPROFESJONALNIE, Z PASJĄ…  

Nasza kadra składa się z wykwalifikowanych pedagogów, terapeutów, agnglistki i asystentek. Nieustannie podnosimy swoje kwalifikacje dokształcając się na różnych studiach podyplomowych, biorąc udział w konferencjach, kursach i szkoleniach dotyczących innowacyjnego podejścia w nauczaniu najmłodszych. Posiadamy najnowszą wiedzę pedagogiczną i psychologiczną, która jest niezbędna w pracy z dziećmi. Inspirujemy się różnymi metodami wychowawczymi, wdrożyliśmy m. in. dialog motywujący czy porozumienie bez przemocy. Podążamy za dziećmi i "idziemy z duchem czasu" ucząc kodowania, programowania, nie zapominając o naszej głównej metodzie pracy, jaką jest metoda projektów.

Współpracujemy z Rodzicami, prowadzimy stałą komunikację, rozmowy rozwojowe, bowiem naszym najważniejszym celem jest dobro podopiecznych oraz wspieranie ich rozwoju. Opiekunowie prowadzą teczki osobiste portfolio dla każdego dziecka, które zawierają arkusze obserwacji, prace, wytwory działalności, fotografie. Rodzice mają wgląd w rzeczywiste, konkretne dokonania dziecka i mogą śledzić jego rozwój.

Pracujemy z ogromnym zaangażowaniem i oddaniem, inspirujemy, obserwujemy- staramy się sprostać oczekiwaniom małych odkrywców, zarażać ich pasjami, ciekawością świata.

Anna Balawender - Dyrektor Przedszkola
Agata Domańska - Nauczyciel
Sandra Guz - Nauczyciel
Beata Kamińska - Asystent Nauczyciela

 

Elżbieta Walczak - Pani dbająca o czystość w naszym przedszkolu
Beata Ohirko - Asystent Nauczyciela
Magdalena Kucal - Nauczyciel
Małgorzata Grzesiak - Nauczyciel

 

Małgorzata Magdziarek - Nauczyciel
Monika Pioterczak - Nauczyciel