Oferta

ZAJĘCIA ADAPTACYJNE


PROCES ADAPTACJI JEST DLA NAS NIEZWYKLE WAŻNY

Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej to duże wyzwanie dla każdego dziecka, gdyż oznacza dla niego mnóstwo nowości i zmian, z którymi musi sobie poradzić w krótkim czasie. Dlatego zapewnienie dzieciom dobrego przejścia i adaptacji przedszkolnej jest na początku najważniejszym zadaniem nauczyciela.

Proces adaptacji jest dostosowany indywidualnie do każdego dziecka i prowadzony w ścisłej współpracy z rodzicami. W Przedszkolu Parkowe Skrzaty program adaptacyjny przebiega następująco:

  • adaptacja wstępna, to przede wszystkim spotkanie informacyjne dla rodziców, podczas którego przekazujemy wskazówki, jak przygotować dzieci do zmian, pokazujemy naszą przestrzeń, mówimy o metodach pracy, a przed pierwszymi zajęciami każdy opiekun wita swoich podopiecznych w specjalnie napisanym liście;
  • adaptacja właściwa, to czas gdy dziecko w towarzystwie opiekuna nawiązuje kontakt z nauczycielem i grupą, nauczyciel stopniowo przejmuje opiekę nad dzieckiem, wydłuża samodzielny czas pobytu dziecka w przedszkolu, przeprowadza rozstania. Aby ułatwić adaptację dzieci mogą zabrać ze sobą ulubioną zabawkę, zdjęcie rodziny. 


W Przedszkolu Parkowe Skrzaty stworzyliśmy „okienko do machania”- jest dobrze widoczne w sali i na zewnątrz budynku, odpowiednio oznaczone i ozdobione. Stworzyliśmy je po to, by ułatwiać dzieciom i rodzicom wzajemne pożegnania.

Okres adaptacji jest zakończony, jeśli dziecko akceptuje nauczyciela, przestrzeń, grupę i bawi się w dobrym nastroju.

ZAJĘCIA W RAMACH CZESNEGODiagnoza logopedyczna  

Diagnoza logopedyczna ma na celu ocenę rozwoju oraz stanu mowy, jak też dookreślenie nieprawidłowości występujących w procesie komunikacji językowej.


Opieka psychologiczno – pedagogiczna

Opieka psychologiczno – pedagogiczna dla dzieci polega na rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci. W ramach opieki psychologiczno – pedagogicznej w naszym przedszkolu wspieramy w tym obszarze także Rodziców poprzez prowadzenie konsultacji.


Dwa razy w miesiącu grupowe zajęcia z elementami integracji sensorycznej

Teoria Integracji Sensorycznej bazuje na neuroplastyczności mózgu. Dzięki neurolplastyczności przy odpowiedniej stymulacji układu nerwowego jesteśmy w stanie wypracować nowe, adekwatne do sytuacji reakcje adaptacyjne, czyli nauczyć mózg właściwego zarządzania bodźcami, które docierają do naszego organizmu i właściwej, adekwatnej reakcji na te bodźce.Zajęcia z języka angielskiego

Uczymy się za pomocą metody TPR (Total Physical Response), według której najlepszym sposobem na efektywne zapamiętywanie jest ruch fizyczny. Na początku dzieci obserwują, naśladują, powtarzają pojedyncze słowa, a z czasem same tworzą krótkie zdania. Lekcje opierają się na wykonywaniu zabaw ruchowych, śpiewaniu piosenek, nauce rymowanek oraz słuchaniu historyjek.

Zajęcia z rytmiki

Prowadzone są metodą Emila Jaqes – Dalcroze'a. Jej twórca to wybitny kompozytor i pedagog szwajcarski, który odniósł wielkie zasługi dla rozwoju współczesnego wychowania muzycznego. Metoda rytmiki jest ściśle powiązana z muzyką, a pierwszym etapem jest wykształcenie u uczniów koordynacji słuchowo-ruchowej, poprzez ćwiczenia reakcji na bodźce dźwiękowe, poznawanie cech dźwięków: ich wysokości, czasu trwania oraz kształcenie umiejętności precyzyjnego odtwarzania rytmu, poczucia tempa, metrum itp.

Raz w miesiącu spotkania teatralne i muzyczne

W każdym miesiącu zapraszamy do naszego przedszkola różnych aktorów, muzyków, iluzjonistów, którzy przenoszą dzieci w świat kultury, muzyki i magii.

Wyprawy terenowe, spotkania z ekspertami, wycieczka autokarowa

ZAJĘCIA DODATKOWO PŁATNE


  • Zajęcia z tańca i baletu: prowadzone są przez szkołę „Fouetté”, która kształci dzieci w różnorodnych technikach tańca i umożliwia wszechstronny, harmonijny rozwój dzieci już od 3 roku życia.
  • indywidualne zajęcia logopedyczne
  • indywidualne zajęcia z Integracji Sensorycznej
  • indywidualne zajęcia z terapii ręki
  • zajęcia z Robotyki
  • Akademia Reissa: prowadzi zajęcia zabawowo-sprawnościowe dla chłopców i dziewczynek w wieku od 3. do 6. roku życia rozwijające koordynację, postrzeganie, czucie, umiejętności pracy w grupie oraz zdobywanie nawyków dobrej postawy.