Oferta

ZAJĘCIA ADAPTACYJNE


PROCES ADAPTACJI JEST DLA NAS NIEZWYKLE WAŻNY

Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej to duże wyzwanie dla każdego dziecka, gdyż oznacza dla niego mnóstwo nowości i zmian, z którymi musi sobie poradzić w krótkim czasie. Dlatego zapewnienie dzieciom dobrego przejścia i adaptacji przedszkolnej jest na początku najważniejszym zadaniem nauczyciela.

Proces adaptacji jest dostosowany indywidualnie do każdego dziecka i prowadzony w ścisłej współpracy z rodzicami. W Przedszkolu Parkowe Skrzaty program adaptacyjny przebiega następująco:

  • adaptacja wstępna, to przede wszystkim spotkanie informacyjne dla rodziców, podczas którego przekazujemy wskazówki, jak przygotować dzieci do zmian, pokazujemy naszą przestrzeń, mówimy o metodach pracy, a przed pierwszymi zajęciami każdy opiekun wita swoich podopiecznych w specjalnie napisanym liście;
  • adaptacja właściwa, to czas gdy dziecko w towarzystwie opiekuna nawiązuje kontakt z nauczycielem i grupą, nauczyciel stopniowo przejmuje opiekę nad dzieckiem, wydłuża samodzielny czas pobytu dziecka w przedszkolu, przeprowadza rozstania. Aby ułatwić adaptację dzieci mogą zabrać ze sobą ulubioną zabawkę, zdjęcie rodziny. 


W Przedszkolu Parkowe Skrzaty stworzyliśmy „okienko do machania”- jest dobrze widoczne w sali i na zewnątrz budynku, odpowiednio oznaczone i ozdobione. Stworzyliśmy je po to, by ułatwiać dzieciom i rodzicom wzajemne pożegnania.

Okres adaptacji jest zakończony, jeśli dziecko akceptuje nauczyciela, przestrzeń, grupę i bawi się w dobrym nastroju.

ZAJĘCIA W RAMACH CZESNEGOZajęcia z języka angielskiego

Uczymy się za pomocą metody TPR (Total Physical Response), według której najlepszym sposobem na efektywne zapamiętywanie jest ruch fizyczny. Na początku dzieci obserwują, naśladują, powtarzają pojedyncze słowa, a z czasem same tworzą krótkie zdania. Lekcje opierają się na wykonywaniu zabaw ruchowych, śpiewaniu piosenek, nauce rymowanek oraz słuchaniu historyjek.

Zajęcia z rytmiki  

Prowadzone są metodą Emila Jaqes – Dalcroze'a. Jej twórca to wybitny kompozytor i pedagog szwajcarski, który odniósł wielkie zasługi dla rozwoju współczesnego wychowania muzycznego. Metoda rytmiki jest ściśle powiązana z muzyką, a pierwszym etapem jest wykształcenie u uczniów koordynacji słuchowo-ruchowej, poprzez ćwiczenia reakcji na bodźce dźwiękowe, poznawanie cech dźwięków: ich wysokości, czasu trwania oraz kształcenie umiejętności precyzyjnego odtwarzania rytmu, poczucia tempa, metrum itp.

Zajęcia tematyczne 

  • Warsztaty kulinarne: organizujemy je w ramach współpracy z cateringiem „Pyszoty”, dzieci samodzielnie przygotowują potrawy związane z daną porą roku.
  • Spotkania z kulturą: w każdym miesiącu zapraszamy do naszego przedszkola różnych aktorów, muzyków, iluzjonistów, którzy przenoszą dzieci w świat kultury, muzyki i magii.
  • Spacery i wycieczki.

ZAJĘCIA DODATKOWO PŁATNE


  • Zajęcia z tańca i baletu: prowadzone są przez szkołę „Fouetté”, która kształci dzieci w różnorodnych technikach tańca i umożliwia wszechstronny, harmonijny rozwój dzieci już od 3 roku życia.
  • Akademia Reksia: prowadzi zajęcia zabawowo-sprawnościowe dla chłopców i dziewczynek w wieku od 3. do 6. roku życia rozwijające koordynację, postrzeganie, czucie, umiejętności pracy w grupie oraz zdobywanie nawyków dobrej postawy.
  • Wycieczki edukacyjno-innowacyjne, wycieczki krajoznawczo-turystyczne.