• 10.10.2019 godzina 14.00 zapraszamy nasze Przedszkolaki na przedstawienie pt."Bieli i czerni taneczne układanki"

Program nauczania

Program oparty jest na koncepcji Instytutu Małego Dziecka im. Astrid Lindgren eksperta w zakresie wczesnej edukacji, zgodnej z podstawą programową MEN i Przedszkola "Parkowe Skrzaty".

Program Przedszkola promuje nowy obraz dziecka oparty na założeniu, że dzieci uczą się od urodzenia, w sposób aktywny poznają i próbują zrozumieć świat wokół siebie. Są małymi badaczami i podobnie jak współpracujący z Fundacją UAM naukowcy i przedsiębiorcy - eksperymentują, rozwiązują problemy, aktywnie szukają odpowiedzi na interesujące ich tematy. Gdy czują się bezpieczne, a ich pomysły traktowane są poważnie i z szacunkiem, aktywnie zajmują się poznawaniem świata. Podstawową metodą wykorzystywaną w Przedszkolu, wspierającą aktywne, zaangażowane procesy uczenia się dzieci jest Metoda Projektów [MP] opracowana przez światowego eksperta wczesnej edukacji prof. L.G.Katz spójną z misją Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM jako instytucji łączącej świat nauki z biznesem. Podczas pracy MP dzieci prowadzą pogłębione badania na określony temat, szukając odpowiedzi na postawione przez siebie pytania i hipotezy dotyczące badanego tematu poprzez obserwacje, badania, eksperymenty, ankiety, wyprawy terenowe, rozmowy ze sobą i ekspertami.