• Zapraszamy na balik karnawałowy dla przedszkolaków "Karnawał w kolorze tęczy" wtorek 14.01.2020 godzina 10.00

Informacje o Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu powstała w 1990 roku i wraz z działającym w jej strukturach Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym w twórczy sposób łączy naukę z gospodarką.

Fundacja UAM prowadzi działalność szkoleniową, księgarską, popularyzatorską, a ścisła współpraca z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu, daje olbrzymią szansę na zwiększenie komercjalizacji osiągnięć naukowych i technologicznych, pochodzących z sektora nauki, a także na kreowanie przedsiębiorczości opartej na wiedzy.

Idąc dalej, oprócz działań statutowych, Fundacja realizuje misję wspierania gospodarki przez transfer technologii za pośrednictwem Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT). Szeroka współpraca ze środowiskiem akademickim i biznesowym pozwala na stworzenie idealnych warunków do rozwoju firm oraz innowacyjnych rozwiązań.

Stałe dochody z działalności gospodarczej i usługowej centrów badawczych oraz lokowania firm, pozwalają zwiększać dofinansowanie programów stypendialnych, konferencji, sympozjów, zjazdów czy też festiwali.

Ważnym elementem działalności Fundacji jest również działalność inwestycyjna. Dzięki wsparciu finansowemu Fundacji do marca 2014 roku powstało 13 spółek z branży biotechnologicznej, chemicznej oraz IT.

W 2011 roku w ramach projektu „PARKujemy z rodzicami. Utworzenie ośrodka wczesnej edukacji na terenie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM” Fundacja uruchomiła przedszkole „Parkowe Skrzaty”. Głównym celem powołania przedszkola było ułatwienie godzenia ról zawodowych i rodzinnych pracownikom Fundacji UAM, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i lokatorom Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, a w programie założono, że dzieci uczą się od urodzenia, w sposób aktywny poznają i próbują zrozumieć świat wokół siebie. Są małymi badaczami i, podobnie jak współpracujący z Fundacją UAM naukowcy, eksperymentują, rozwiązują problemy, aktywnie szukają odpowiedzi na interesujące je tematy.